Term of Service | About Us | Get in Touch
Special Promo
Home » Product » AX7035 XILINX FPGA Ban Phát Triển Công Nghiệp Artix 7 Artix7 XC7A35 2FGG484 với 256 mb DDR3 Gigabit Ethernet

AX7035 XILINX FPGA Ban Phát Triển Công Nghiệp Artix 7 Artix7 XC7A35 2FGG484 với 256 mb DDR3 Gigabit Ethernet

AX7035 XILINX FPGA Ban Phát Triển Công Nghiệp Artix 7 Artix7 XC7A35 2FGG484 với 256 mb DDR3 Gigabit Ethernet

US $ 249.00 US $ 209.16 16% OFF

GET THE LATEST PROMO & PRICE
for this product

Or you can click this button :

PRODUCT DETAIL

Details about product AX7035 XILINX FPGA Ban Phát Triển Công Nghiệp Artix 7 Artix7 XC7A35 2FGG484 với 256 mb DDR3 Gigabit Ethernet are here :

AX7035 XILINX FPGA Ban Phát Triển Công Nghiệp Artix 7 Artix7 XC7A35 2FGG484 với 256 mb DDR3 Gigabit Ethernet,Mua từ người bán ở Trung Quốc và trên toàn thế giới. Tận hưởng gửi hàng miễn phí, khuyến mãi trong thời gian giới hạn, trả hàng dễ dàng và bảo vệ người mua! Tận hưởng giao hàng miễn phí ✓Free trên toàn thế giới! ✓Giá bán hạn chế


Image gallery :

Image 1 - AX7035 XILINX FPGA Ban Phát Triển Công Nghiệp Artix 7 Artix7 XC7A35 2FGG484 với 256 mb DDR3 Gigabit Ethernet Image 2 - AX7035 XILINX FPGA Ban Phát Triển Công Nghiệp Artix 7 Artix7 XC7A35 2FGG484 với 256 mb DDR3 Gigabit Ethernet Image 3 - AX7035 XILINX FPGA Ban Phát Triển Công Nghiệp Artix 7 Artix7 XC7A35 2FGG484 với 256 mb DDR3 Gigabit Ethernet Image 4 - AX7035 XILINX FPGA Ban Phát Triển Công Nghiệp Artix 7 Artix7 XC7A35 2FGG484 với 256 mb DDR3 Gigabit Ethernet

Other Products :

US $209.16